Som bilejer i Danmark er det dit ansvar at kende de forskellige typer af regler og love, der er. Det gælder, hvad end der er tale om, kørsel på de danske vejr, håndtering af trailere, hvordan du får skrottet din bil og andre scenarier, du, som bilejere, kan risikere at løbe ind i. Det er altså dit ansvar at have undersøgt alt inden og dermed vide, at hvad du gør, er lovligt og korrekt. Et af de steder, hvor folk ikke altid kender alle regler og love, er inden for skrotning af bilen. 

Skrotning af bil

Som nævnt i ovenstående afsnit, er det din pligt, og dit ansvar som bilejer, at sørge for, at din bil bliver skrottet på en ansvarlig måde, når tiden er kommet. Men hvad vil det sige, at skrotte sin bil på en ansvarlig måde? Det betyder, at den skal skrottes hos en certificeret og godkendt autoophugger. Hvorfor skal den det, tænker du måske? Det skyldes, at når en bil skal skrottes, så kan den udgøre en stor fare i forhold til forureningsfare.

Det er derfor vigtigt, at du vælger et sted med de rette certificeringer, da det betyder, at de er miljøgodkendte og dermed ved, hvordan det skal håndteres. I værste fald, hvis en skrotbil bliver håndteret forkert, kan det betyde lækning af olie og benzin, som kan have en negativ virkning på vores vandløb og deraf vores drikkevand. Så sørg for, at du vælger en certificeret ophugger.

Hvad er en skrotbil?

En skrotbil er betegnet som en bil, der ikke længere kan repareres og når det økonomisk heller ikke kan betale sig at prøve at reparere den. Det betegnes også som en skrotbil, når den har været afmeldt fra motorkontoret i mere end 6 måneder og blot har stået ubrugt og med ingen tegn, der tyder på, at den skulle i brug igen. Et andet klassisk tegn, at det er en skrotbil, er, når den ikke kan gå igennem syn. 

Hvad er skrotpriserne?

Skrotpriser kan variere fra sted til sted. En god pris for en skrotbil, der bliver leveret, er omkring de 3200 kr. Det er for en komplet skrotbil. Har du en komplet varevogn, kan du forvente omkring 3700 kr. Har du ikke mulighed for selv at levere din bil, er der flere ophugger, der henter for dig. Er det scenariet, vil der selvfølgelig blive trukket noget fra din skrotpræmie, som dækker omkostninger, der var ifm. at hente den.